Anne Stewart

Communicativa grundades 2001 och drivs av mig, Anne Stewart. Sedan 1990 har jag i olika former arbetat med: 

  • Konsultstöd vid omställning
  • Karriärrådgivning
  • Individuell coaching för chefer och specialister
  • Ledarskaps- och teamutveckling
  • Operativt ledarskap inom utbildningsverksamhet.

Min utbildningsbakgrund är inom beteendevetenskap och marknadsföring med kontinuerlig vidareutveckling inom HR-frågor och ledarskap. Certifierad i tre personlighetsprofiler och som coach (ICC).
I mötet med människor strävar jag efter att vara ödmjuk, engagerad och tydlig med fokus på möjligheter. Att bidra till att människor utvecklar sina potentialer och når sina mål är min drivkraft. Jag har mitt drömjobb!