Omställning & karriär

I många år har jag till stor del arbetat med karriärrådgivning och stöd i omställning på alla nivåer, såväl i offentlig som privat sektor. Sedan 2008 är jag årlig gästföreläsare vid Malmö Högskola under rubriken ”karriärcoachning”. Jag arbetar bland annat med konsultinsatser åt företag, myndigheter, Trygghetsstiftelsen, Trygghetsrådet, Omställningsfonden, tidigare för TRS och AS3 med följande innehåll:

 • Att hantera förändringen
 • Kompetensinventering; professionell och personlig
 • Personlighetsprofil
 • Personlig värdegrund
 • Analys av möjligheter och mål
 • Identifiering av potentiella arbetsgivare
 • Nätverksbearbetning
 • Marknadsföringsmaterial
 • Kontakt- och informationsstrategier
 • Intervjuförberedelser
 • Coaching genom processen