Assertion – rak kommunikation

Assertion är en metod att kommunicera där målet är en vinna-vinna-relation – att bevara respekt för både sig själv och motparten då man kommunicerar. Ett förhållningssätt där man hävdar sina åsikter, behov och känslor - utan att trampa på andra. Ett assertivt beteende utvecklar förmågan att ge och ta emot feedback, och kan förebygga stress och konflikter.

Sedan många år har jag erbjudit workshops i assertionsträning. Upplägget skräddarsys efter behov och förutsättningar.

Workshopens syfte:

  • Att skapa en ökad förståelse för eget och andras beteende och kommunikation i olika situationer. 
  • Att tillägna sig metoder och färdigheter som bidrar till en effektivare kommunikationsstil, vare sig man är ledare eller teammedlem.

Jag har skrivit en e-bok om assertion, vilken kan laddas ned nästan gratis via: http://bookboon.com/se/assertion-rak-kommunikation-med-respekt-ebook