Ledarutveckling & coaching

Det personliga ledarskapet är en förutsättning för det strategiska ledarskapet. Ett framgångsrikt ledarskap utgår från god självkännedom, kommunikativ kompetens och kunskap om mänskligt beteende.

Sann självkännedom förutsätter modet att möta sig själv och bygger på iakttagelse, reflektion, öppenhet och vilja till utveckling. Då blir jag trygg i mig själv och tydlig inför andra.

Jag har arbetat med ledarutveckling på både grupp- och individnivå under många år i såväl offentlig som privat sektor. Fokus i dessa processer är oftast på förändringsledning, kommunikation, konflikthantering och utveckling av ett coachande förhållningssätt. Utvecklingssamtalet är också ett vanligt tema.

Coachingen förser klienten med struktur och support. Klienten får möjlighet att definiera sina resurser och nå personliga och professionella mål lättare än på egen hand. Metoden är processinriktad med regelbundna möten – face to face – och ofta finns mellanliggande hemuppgifter med i bilden.

Jag är certifierad Internationell coach enligt ICC och följer deras etiska standards och principer. Se www.internationalcoachingcommunity.com