Communicativa coachar individer och grupper genom förändringsprocesser så att målen nås och arbetsglädjen ökar.
Med lång erfarenhet och specialistkompetens
inom karriärrådgivning, omställning och ledarutveckling bidrar Communicativa till både professionell och personlig utveckling.